แผนที่ดาว Sky Map

posted on 01 Sep 2008 18:18 by magnificent-stars

แผนที่ดาว  Sky Map  

   แผนที่ดาวถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการศึกษาทางดาราศาสตร์ ทั้งมือใหม่หัดขับ หรือ ระดับอาชีพแล้วก็ตาม  ทำให้แผนที่ดาวมีหลากหลายแบบ ทั้งแบบเบื้องต้น และที่ซับซ้อนที่มีรายละเอียดมากๆ   ในที่นี้จะแนะนำแผนที่ดาวบางแบบที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

    แผนที่ดาวแบบหมุน  เป็นแผนที่ดาวแบบใช้พกติดตัวออกภาคสนาม สำหรับมือสมัครเล่น หรือ พวกที่เอาจริงจังด้านนี้  แผนที่ดาวแบบหมุนในปัจจุบันมีผลิตออกมามากมายหลายแบบเช่น แต่ทั้งหมดก็ใช้หลักการเดียวกัน 

     

ตัวอย่างแผนที่ดาวแบบหน้าเดียวของ สุพจน์  นิธินันท์  

      แผนที่ดาวแบบหน้าเดียวนั้นมีการผลิตออกมาหลายนักวิชาการ แต่หลักการทั่วไปจะเหมือนกันคือถูกออกแบบมาให้ท้องฟ้าด้านทิศเหนือใต้ตะวันออกตะวันตก ปรากฏอยู่ในหน้าเดียว การใช้งานแผนที่แบบนี้จะต้องหันหน้าผู้ใช้แผนที่ดาวเข้าหาทิศเหนือ แล้วถือแผนที่ดาวขึ้นเหนือศีรษะทาบไปบนท้องฟ้า จะทำให้ทิศเหนือของแผนที่อยู่ด้านล่างซึ่งหมายถึงด้านหน้า ทิศใต้อยู่ด้านบนซึ่งหมายถึงด้านหลัง  ทิศตะวันออกจะอยู่ขวามือ  ทิศตะวันตกจะอยู่ซ้ายมือ จึงจะถูกต้อง

                                      
   ตัวอย่างแผนที่ดาวแบบสองหน้าของสมาคมดาราศาสตร์ไทย              ตัวอย่างแผนที่ดาวแบบสองหน้าของ สสวท
                                    ด้านซีกฟ้าเหนือ                                                                           &nb